Lilly Ledbetter – eksternt Ritzy
Lilly kjempet seg til Høyesterett for rettferdige lønninger. Dessverre mistet hun saken etter at hun først hadde vunnet i de nederste domstolene, på grunn av tiden som hadde gått før hun søkte mot sin arbeidsgiver. I det minste var det Høyesterettets resonnement. Likevel fortsatte hun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s