Gud er min frelse – i begynnelsen, Gud
Dagens lesning er Salme 66-68. ‘Salig være Herren, som daglig bærer oss opp; Gud er vår frelse ‘( Salme 68:19 ). Det er så vanskelig for meg å huske. Jeg er ikke min frelse. Gud er. Du er ikke din frelse. Gud er. Dette er ikke selvsagt tillatelse til bare å følge hvilken lidenskap vårt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s