Øvelse av ikke-vold mot hverandre bør være svart folks første skritt i kampen mot rasisme
Denne måneden markerer 49-årsdagen for Dr. Martin Luther King Jr.s mord. Nøyaktig ett år før sitt mord, publiserte Morehouse University-alumnus sin motstand mot Vietnamkriget i New Yorks Riverside Church. Dr. King fortalte menigheten at hans hengivenhet til ikke-vold ville ikke lenger

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s