Gjennom Tiger’s Eye – nosugarquotes
Hvordan kommer jeg dit? Er jeg et skritt nærmere eller er dette en stor ‘backback’? Det virker som om finislinen blir lengre ute Hvordan kommer jeg nærmere? Ive kjørte Ive crawled Ive gikk og klatret Blod på kjødet mitt og tårer i mine øyne Ive fortsatte å kjempe Ive kjempet så lenge at

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s