… miste | Den euforiske Esse
Hvert innlegg vil nå inneholde en sang som jeg holder kjære. En følelse i en sang. En del av sjelen å se. En sang som jeg forbinder innlegget med. Her går du. Ingen liker virkelig å tape. Følelsen av seier er virkelig lykksalig, og ingen liker virkelig å stubbe inn i det lave hullet av

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s